Profil maliara

Narodený 30/01/1977 v Trstenej.

Samouk  hľadajúci  hranice svojich možností.

Aktívne sa venuje olejomaľbe, akvarelu, pastelu, a keramickým plastikám s dôrazom na detail ,koloritu a duchovný odkaz.. Tvorí a žije v Žiline.

Jeho snaha preniesť mágiu večného kolobehu života a jej symboliky na plátno  a do hliny je nezriedka tak silná, ako hlboko pod povrchom bublajúci prameň, v ktorom po tisícročia vyvierajú starobylé magické sily prírody, a  hľadá cestu von na povrch v duši v každom z nás.

Sprostredkovať  priamy dotyk  s tým, čo častokrát nedokážeme racionálne pochopiť, ale čo v nás  vyvoláva tie  najsilnejšie a najvznešenejšie emócie.

Vedený prírodou  nachádza v nej nevyčerpatelný zdroj energie a inšpirácie.

. Stále expozície -     penzion Kúria                         Dolný Kubín 

                               Umelecká dielna   Bodliak      Žilina

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   PETER  ŽUFFA    

  Profile of a painter

Born 30/01/1977 in Trstená    (North Slovakia).

 The spectrum of his  techniques and media are wide and varied and he  always seeking the limits of their possibilities.  Devote most of his time to oil, watercolours and pastel paintings, in addition he  also work with ceramics, and all with an emphasis to fine detail.

Driven by nature and find there inexhaustible sources of energy and inspiration.

The aim is to grasp the spirit of the countryside or at least to thematically address its element in all of us, which is why the countryside predominates in the pictures and its “genius loci” (lat.) at times mythological, even spiritual or folk message.He lives and works in Žilina , Slovakia.

 

The aspiration to communicate the magic of the eternal life cycle and its symbols onto the canvas or the clay is often as strong as a bubbling spring deep below the ground in which, after a thousand years, wells up the ancient magical strength of nature and seeks a way to the surface and into the soul in each of us.

To get over the direct feeling with that which we often are incapable of rationally understanding but, which evokes in us the strongest and most noble emotions.

 

Exhibitions -         hotel  Kúria  Dolný Kubín Slovakia

                              Art  workshop  Bodliak   Žilina   Slovakia